Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Zadanie 3

 

Informacje ogólne:

  węzeł Kryniczno

  węzeł Trzebnica

  węzeł Widawa

Długość odcinka: 19,292 km

System: Projektuj i Buduj

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Wartość Kontraktu: 597 604,70 tys. zł brutto

Data podpisania Umowy: 10.09.2014 r.

Data przekazania Placu Budowy: 24.09.2014 r.

Kamienie Milowe:

KM nr 1    Złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

KM nr 2    Złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

KM nr 3     Wykonane w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 WK, Roboty o wartości nie mniejszej niż 30% ZKK.