Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Zadanie 2

 

Informacje ogólne: 

  węzeł Krościna

  węzeł Prusice

Długość odcinka: 13,800 km

System: Projektuj i Buduj

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

Wartość Kontraktu: 310 479,  94 tys. zł brutto

Data podpisania Umowy: 12.09.2014 r.

Data przekazania Placu Budowy: 26.09.2014 r.

Kamienie Milowe:

KM nr 1    Złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB.

KM nr 2    Złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

KM nr 3     Wykonane w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 WK Roboty o wartości nie mniejszej niż 30 % ZKK.