Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Utrudnienia w ruchu - stan na 15.12.2017

Zadanie 1

Ruch publiczny odbywa się bez zakłóceń zgodnie z wprowadzoną stałą organizacją ruchu.

Zadanie 2

  • W dniach 16.12, 18.12 i 19.12.2017r. w związku z naprawą uszkodzeń  wiaduktu drogowego WD-16A na drodze ekspresowej S5 jezdnia w kierunku Poznania,  wprowadzone zostanie zawężenie trasy głównej. Ruch będzie odbywał się w sposób ciągły pasem włączania (z prawej strony) z Węzła Krościna w kierunku Poznania. Na łącznicy K1 i K4 obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h. Roboty będą odbywać się od godz. 7.30 do godz. 16.00. Ograniczenia będą wprowadzane codziennie przed wykonywaniem robót i likwidowane po zakończeniu.
  • Droga krajowa DK-5, m. Prusice w km 324+200 oraz km 324+400 na długości około  600 m występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h (stopniowe) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdem z budowy.
  • Droga powiatowa DP 1346D, m.Kosinowo/Prusice na długości około 1200 m występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h (stopniowe) oraz zakaz wyprzedzania w związku z wyjazdami z budowy.

Zadanie 3

Wprowadzono ostatni etap tymczasowej organizacji ruchu na węźle Trzebnica. Ruch odbywa się po jezdniach zbiorczo-rozporowadzajacych oraz po łącznicach.

Lp.

Opis odcinka drogi

Lokalizacja

Nr TOR

Utrudnienie

Termin wprowadzenia TOR

Termin ważności TOR

Termin obowiązywania TOR

1

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

7

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12c

27.04.2016

29.10.2015

paź-17

2

Rondo Obrońców Grodna

Rondo Obrońców Grodna; Wrocław

25.1

Uwaga wyjazd z budowy, B-33, B-25, A-12a

05.05.2016

29.04.2017

paź-17

3

ul. Żmigrodzka Wrocław

ul. Żmigrodzka Wrocław

27 

Przykrawędziowe zwężenie jezdni

14.07.2016

14.07.2016

gru-17

4

Połączenie AOW z ul. Żmigrodzką 

Połączenie AOW z ul. Żmigrodzką 

-

Likwidacja wyjazdu z budowy obiektu WD45a 

17.08.2017

06.06.2018

gru-17