Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-11

Stan robót mostowych na dzień 24.11.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 15 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696 ,
 • WD-29 km 138+785 - kontynuacja napraw powierzchni betonowych,
 • WS-30 km 139+711 - kontynuacja napraw powierzchni betonowych,
 • WS-31 km 140+272 – wykonano próbne obciążenie dynamiczne na nitce prawej trasa główna,
 • WS-32 km 141+199 ,
 • WS-33 km 142+369 – kontynuowano umacnianie skarp w rejonie skrzydeł obiektu, wklejono kotwy pod bariery energochłonne,
 • WS-34 km 143+765 – wykonano próbne obciążenie dynamiczne na nitce prawej,
 • WS-34 bis (przejście dla zwierząt pod DK5) km 143+774 – zakończono demontaż rusztowań i deskowań ramy, zamontowano taśmę dylatacyjną, wklejono kotwy pod bariery energochłonne na kapach chodnikowych,
 • WD-35 km 145+188 - kontynuacja napraw powierzchni betonowych,
 • MS-36 km 146+917 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych, kontynuacja robót brukarskich związanych z umacnianiem stożków nasypowych, montowano bariery energochłonne oraz ekrany akustyczne, kontynuowano roboty związane z  wykonaniem izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych, wykonywano warstwę ścieralną z asfaltu twardolanego w rejonie dylatacji palczastych, przeprowadzono próbne obciążenia statyczne i dynamiczne jezdni lewej i prawej, rozpoczęto montaż kolektorów odwodnieniowych,
 • WD-37 km 148+605 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych,
 • WD-38 km150+575,
 • WS-39 km 151+871 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych oraz robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu,
 • WS-40 km 155+084 – wykonywano hydrofobizację ustrojów nośnych,
 • MS-41 km 155+668 –kontynuacja umacniania stożków, montowano wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych, kontynuacja napraw powierzchni betonowych, zakończono wykonywanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego, montowano kolektor odwodnieniowy oraz pochylnie wewnątrz dźwigarów skrzynkowych,
 • WD-43 km 0+472,25 – wykonywano odcinki przejściowe barier energochłonnych oraz hydrofobizację ustrojów nośnych,
 • WD-44 km 0+234,36,
 • WD-45A km 0 +626,90 - wykonywano odcinki przejściowe barier energochłonnych,
 • WD-45 km 0+282,40 – wykonywano odcinki przejściowe barier energochłonnych.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu: DL-32a, ZB-46, MOP Wisznia Mała Zachód
 • Wykonanie wykopu: DW340
 • Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: DP-26, DL-26a, DP-27, DP-28, DP-28a, DP-29, DP-29a,
 • Warstwa podbudowy bitumicznej: od km 141+153 do km 141+169L, WS-34”,
 • Warstwa wiążąca: od km od km 141+153 do km 141+169:, od km141+184 do km 141+370L, DP-25a, DL-36
 • Warstwa ścieralna: od km 140+725 do km 141+169L, od km 154+300 do km 154+900P, od km 155+250 do km 155+550P, DP-25a, DL-36, DL-37
 • Ogrodzenie: od km 139+250 P do km 139+450 P, od km 140+000 P do km 140+100 P, od km 140+450 P do km 140+750 p, od km 151+650 L do km 151+900 L, od km 150+600 L do km 150+950 L, od km 150+800 P do km 151+000 P,
 • Bariery ochronne: obszar pod obiektem WD-29, pas dzielący 144+299 - 144+439, pas dzielący 146+868 - 146+915, WS-32 - WS-33, MS-36 - WD-37, WS-39 - WS-40, WS-40 - MS-41, łącznice węzła, łącznice W1, W2, W3