Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-10

Stan robót mostowych i drogowych na dzień 27.10.2017

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 14 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696 ,
 • WD-29 km 138+785 ,
 • WS-30 km 139+711 ,
 • WS-31 km 140+272 –wykonano warstwę SMA na łącznicy nitki prawej, zabetonowano kapy chodnikowe na długości skrzydeł łącznicy nitki prawej, montowano balustrady,
 • WS-32 km 141+199 –  wykonano SMA na jezdni nitki prawej, zabetonowano kapy chodnikowe na długości skrzydeł nitki prawej, wykonano drenaż na płycie pomostu nitki prawej, montowano słupki barier na kapie chodnikowej nitki prawej,
 • WS-33 km 142+369 – montaż desek gzymsowych oraz zbrojenia gzymsów na ścianach oporowych z gruntu zbrojonego, zabetonowano gzymsy na ścianach oporowych przy podporze P-1 i P-2 nitka lewa,
 • WS-34 km 143+765 ,
 • WS-34 bis (przejście dla zwierząt pod DK5) km 143+774 – kontynuacja robót izolacyjnych ścian pionowych od strony odziemnej, kontynuowano zasypki za podporą P-1 i P-2, wykonywano drenaż za ścianą ramy od strony Wrocławia, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych, wykonano beton podkładowy pod płytę przejściową za podporą od strony Poznania,
 • WD-35 km 145+188,
 • MS-36 km 146+917 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych, przygotowywanie powierzchni płyty ustroju nośnego na nitce lewej pod wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zakończono wykonywania izolacji z papy termozgrzewalnej na nitce prawej oraz rozpoczęto na nitce lewej, zakończono wykonywania warstwy z asfaltu lanego na nitce prawej, kontynuacja robót brukarskich związanych z umacnianiem stożków nasypowych, zabetonowano końcówki kap chodnikowych, przystąpiono do montażu wpustów oraz wykonywania drenażu na nitce prawej, montowano słupki barier energochłonnych oraz ekranów,
 • WD-37 km 148+605 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych oraz wykonywania izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych,
 • WD-38 km150+575 - umacnianie skarp w rejonie skrzydeł z gruntu zbrojonego, hydrofobizacja ustroju nośnego,
 • WS-39 km 151+871 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych oraz robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu,
 • WS-40 km 155+084 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych oraz robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu,
 • MS-41 km 155+668 –kontynuacja umacniania stożków, montowano wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych, kontynuacja napraw powierzchni betonowych
 • WD-43 km 0+472,25 – wykonano przeciwspadki z asfaltu lanego, wykonano hydrofobizację powierzchni betonowych,
 • WD-44 km 0+234,36 - kontynuacja napraw powierzchni betonowych,
 • WD-45A km 0 +626,90 – wykonywano hydrofobizację powierzchni betonowych,
 • WD-45 km 0+282,40.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu: przy WS-31, od WS-40 do MS-41, DP-26a, DP-28, DP-28b, DP-28c, DP-29, DP-29a, DL-38, DL-38c, DL-38e
 • Wykonanie wykopu: od km 147+100 do km 147+600, przy WS-32, DL-31
 • Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: DP_28, DP-29
 • Warstwa wiążąca: od km 140+090 do km 140+247P , od km 140+301 do km 140+330P , od km 147+188 do km 147+310P , od km 147+183 do km 147+380L, węzeł Trzebnica JZRP, DP-28, DP-29,
 • Warstwa ścieralna: od km 140_810 do km 141+169P, od km 141+184 do km 142+370PL,  węzeł Trzebnica JZRP, DP-29
 • Ogrodzenie: od km 150+900 do km 151+300L