Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-09

Stan robót mostowych i drogowych na dzień 29.09.2017

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 14 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696 – zamontowano balustrady na obiekcie,
 • WD-29 km 138+785,
 • WS-30 km 139+711,
 • WS-31 km 140+272 – kontynuacja umacniania stożków nasypowych, przygotowywano powierzchnię ustrojów nośnych pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • WS-32 km 141+199 – przygotowywano powierzchnię ustroju nośnego nitki prawej pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • WS-33 km 142+369 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych, przygotowywano powierzchnię ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zbrojenie końcówek kap chodnikowych,
 • WS-34 km 143+765,
 • WS-34 (przejście dla zwierząt pod DK5) km 143+774 – montaż zbrojenia oraz rusztowań i szalunków ramy i skrzydeł przejścia dla zwierząt,
 • WD-35 km 145+188,
 • MS-36 km 146+917 –zamontowano dylatacje palczaste w osi podpory P-6 nitka lewa i prawa, montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapach wewnętrznych obu nitek i zewnętrznej nitki lewej, zabetonowano kapy chodnikowe na nitce prawej, kontynuacja napraw powierzchni betonowych, roboty izolacyjne płyt przejściowych za podporą P-6, zasypano płyty przejściowe za podporą P-6,
 • WD-37 km 148+605 – kontynuacja robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu, wykonano warstwę SMA na obiekcie,
 • WD-38 km150+575 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych,
 • WS-39 km 151+871 – wykonano warstwę SMA na obu nitkach oraz przeciwspadek na nitce lewej, kontynuacja robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu,
 • WS-40 km 155+084 – kontynuacja napraw powierzchni betonowych oraz robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu, wykonano przeciwspadki na obu nitkach,
 • MS-41 km 155+668 – zakończono przygotowywanie płyty ustroju nośnego na nitce lewej pod układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonywano izolację z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym nitka lewa, kontynuowano wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na nitce lewej, kontynuacja umacniania stożków, kontynuacja napraw powierzchni betonowych, kontynuacja przygotowywania powierzchni betonu kap chodnikowych wraz z sukcesywnym wykonywaniem izolacjonawierzchni na nitce lewej, wykonywano drenaż oraz montowano wpusty i sączki na nitce lewej, montowano bariery energochłonne,
 • WD-43 km 0+472,25 – wykonano warstwę SMA na nitce prawej, kontynuacja robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu,
 • WD-44 km 0+234,36,
 • WD-45A km 0 +626,90 – kontynuacja robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu, wykonano warstwę SMA na obiekcie,
 • WD-45 km 0+282,40 – kontynuacja robót brukarskich w rejonie skrzydeł obiektu, wykonano warstwę SMA na obiekcie.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu: od km 142+600 do km 142+680, węzeł Kryniczno łącznice N1, N2,N3, węzeł Widawa łącznice W1, W2, DP-28a,b,c, DP-29, DL-34, DP-30, DL-36, DL-37, DL-38, DL-38a
 • Wykonanie wykopu: węzeł Kryniczno łącznice N1, N2, N3, DP-24
 • Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: MOP Wisznia Mała Wschód, DL-29, DL-30
 • Warstwa podbudowy bitumicznej: od km 156+419 do km 156+530LP, węzeł Widawa łącznice W2,W3,
 • Warstwa wiążąca: węzeł Widawa łącznica W1, MOP Wisznia Mała Wschód drogi 1 i 3,
 • Warstwa ścieralna: od km 150+610 do km 152+26L, od km 150+000 do km 150+590L, od km 150+080 do km 152+450P, węzeł Kryniczno łącznice N4, N5, N6, węzeł Widawa łącznice W1, W2, WD-37, WD-43,
 • Montaż barier: węzeł Trzebnica łącznice T2, T3, T4, WD-37
 • Montaż ogrodzenia: od km 144+550 do km 144+950P, od km 145+759 do km 146+050L, od km146+640 do km 146+790P, od km 146+100 do km 146+750L, od km 152+050 do km 152+650L