Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-08

Stan robót mostowych i drogowych na dzień 25.08.2017

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 15 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696 ,
 • WD-29 km 138+785,
 • WS-30 km 139+711 – umacnianie skarp przy ścianach oporowych,
 • WS-31 km 140+272 – wykonano beton podkładowy pod płyty przejściowe za podporą P-4, realizacja kap chodnikowych, wykonywano drenaż pomiędzy bokami odciążającymi a przyczółkami,
 • WS-32 km 141+199 – realizacja bloków odciążających za podporą P-1 i P-2, realizacja kap chodnikowych na nitce prawej, zabetonowano płyty przejściowe za podporą P-2,
 • WS-33 km 142+369 – zabetonowano płyty przejściowe za podporą nr 1, zbrojenie końcówek kap chodnikowych,
 • WS-34 km 143+765 – roboty brukarskie na skarpach przy murach oporowych, naprawy powierzchni betonowej,
 • WD-35 km 145+188,
 • MS-36 km 146+917 – roboty izolacyjne na szerokości kap chodnikowych nitki prawej, roboty izolacyjne podpór, zasypki za podporą P-1 i P-6, zbrojenie i deskowanie dylatacji palczastej na podporze P-1 nitka prawa, montaż krawężników na kapie zewnętrznej nitki prawej,
 • WD-37 km 148+605 – prace przy montażu zbrojenia gzymsów ścian oporowych,
 • WD-38 km150+575 – umacnianie skarp przy ścianach oporowych,
 • WS-39 km 151+871 - wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym nitki lewej,
 • WS-40 km 155+084 - wykonano izolację z papy termozgrzewalnej oraz warstwę asfaltu lanego na nitce lewej i prawej,
 • MS-41 km 155+668 – przygotowywanie płyty ustroju nośnego na nitce lewej pod układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonywano izolację z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym nitka prawa, kontynuacja wykonywania warstwy wiążącej z asfaltu lanego na nitce prawej, wykonano izolację ścianki żwirowej oraz płyty przejściowej za podporą P-14 nitka lewa, montaż krawężników, desek gzymsowych, zbrojenia oraz wyposażenia wraz z sukcesywnym betonowaniem kap chodnikowych na nitce lewej,
 • WD-43 km 0+472,25 – przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod wykonanie izolacjonawierzchni,
 • WD-44 km 0+234,36 - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod wykonanie izolacjonawierzchni wraz z jej wykonywaniem, umacnianie skarp przy ścianach oporowych,
 • WD-45A km 0 +626,90 – przygotowywano płytę ustroju nośnego pod układanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • WD-45 km 0+282,40 – umacnianie skarp przy ścianach oporowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Usunięcie warstwy humusu: DP25,
 • Wykonanie nasypu: od km 142+300 do km 142+420, od km 144+410 do km 144+570, od km 145+100 do km 145+300, od km146+600 do km 146+900, od km 150+450 do km 151+870, węzeł Trzebnica łącznice T1, T2, węzeł Kryniczno łącznice N4, N5, N6, DL32b, DL35, DP21,
 • Wykonanie wykopu: od km 150+800 do km 151+870, DP25a, DL32b, DW340,
 • Wykonanie warstwy odsączającej: węzeł Kryniczno łącznice N1, N2, N3,
 • Warstwa stabilizacji konstrukcyjnej C1,5/2: od km1 44+400 do km 144+590, DP21,
 • Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: od km 150+800 do km 151+870, węzeł Kryniczno łącznice N1, N2, N3, DP21, DP26,
 • Warstwa wiążąca: od km 138+680 do km 138+890LP, od km 140+224 do km 140+244L, od km 140+299 do km 140+340L, od km 150+240 do km 150+630L
 • Warstwa ścieralna SMA: od km 140+235 do km 140+320L,
 • Montaż barier: węzeł Trzebnica łącznica T7, JZRP.