Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-07

Stan robót mostowych na dzień 28.07.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 17 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696– umacnianie stożków nasypowych, montaż korytek ściekowych przy gzymsach murów oporowych, montaż schodów skarpowych,
 • WD-29 km 138+785,
 • WS-30 km 139+711 – wykonano warstwę wiążącą z  asfaltu lanego
 • WS-31 km 140+272  - realizacja bloków odciążających za podporą P-1 i P2, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na szerokości chodników, wykonano zbrojenie, deskowanie oraz zabetonowano ścianki zapleczne na podporze P-1 i P-4 trasa główna i łącznica, odkopywanie płyt przejściowych na trasie głównej nitki prawej w celu wykonania drenażu,
 • WS-32 km 141+199 – realizacja bloków odciążających za podporą P-2 i P1,  wykonywano izolację z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych nitki prawej , przystąpiono do montażu zbrojenia kap chodnikowych , wykonano zbrojenie, deskowanie oraz zabetonowano ścianki zapleczne na podporze P-1 i P-2 nitki prawej, przygotowywano podłoże pod bloki odciążające z gruntu zbrojonego za podporą P-1,
 • WS-33 km 142+369 –kontynuacja realizacji bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporą P-1 i P-2, zabetonowano  dylatacje modułowe na podporze P-1 i P-2,
 • WS-34 km 143+765 – przełożono ruch z dk nr 5 na nitkę lewą, roboty brukarskie na skarpach przy murach oporowych,
 • WD-35 km 145+188 – zlikwidowano  objazd drogi powiatowej i ruch odbywa się po wiadukcie ruch po wiadukcie ,przygotowywanie powierzchni betonu kap chodnikowych pod wykonanie izolacjonawierzchni,
 • MS-36 km 146+917 – kontynuacja robót związanych z ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych na dwóch nitkach ,rozpoczęto zasypywanie przyczółków P1 i P6 , roboty izolacyjne podpór, wykonywanie drenażu za podporą P-1, zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie otworów technologicznych na ustrojach nośnych,
 • WD-37 km 148+605 – wykonano izolację z papy termozgrzewalnej oraz warstwę asfaltu lanego na ustroju nośnym,
 • WD-38 km150+575 – zakończono zbrojenie i deskowanie wraz z montażem desek oraz zabetonowano gzymsy na ścianach oporowych na podporze P-1 i P-5, montaż schodów skarpowych,
 • WS-39 km 151+871 – zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporą P-1, zabetonowano gzymsy na ścianach oporowych przy podporze P-2,
 • WS-40 km 155+084 –wykonano drenaż za płytam przejściowymi  za P2, zabetonowano dylatacje modułowe, zakończono zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych i płyt zamykających wraz z ich zabetonowaniem - za podporą P-2, kontynuacja realizacji kap chodnikowych (montaż krawężników, desek gzymsowych, zbrojenia),
 • MS-41 km 155+668 – rozpoczęto układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na nitce prawej, zabetonowano dylatacje palczaste P1 (nitka lewa i prawa ) i P14 –nitka prawa, sukcesywny montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych na nitce lewej, kontynuacja betonowania kap chodnikowych na nitce lewej, przygotowywanie płyty ustroju nośnego na nitce prawej pod układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zabetonowano górne fragmenty skrzydeł na podporze P-1 nitka lewa i prawa, zbrojenie i deskowanie górnych fragmentów skrzydeł na podporze P-14 nitka lewa i prawa,
 • WD-43 km 0+472,25 – zabetonowano kapy chodnikowe  na długości ścian oporowych M3 i M4
 • WD-44 km 0+234,36 – wykonano warstwę wiążącą z asfaltu lanego na płycie pomostu , zabetonowano kapy chodnikowe na ścianach oporowych z gruntu zbrojonego, montaż krawężników i desek gzymsowych wzdłuż ścian oporowych na dojeździe do obiektu,
 • WD-45A km 0 +626,90 – trwa montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych,
 • WD-45 km 0+282,40 – wykonano warstwę asfaltu lanego na płycie pomostowej.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu: od km 142+400 do km 142+590, od km 146+600 do km 146+900, od km 150+450 do km 151+870, węzeł Widawa W2, węzeł Trzebnica T1, T2, T7,DP29, DP29a
 • Wykonanie wykopu: węzeł Kryniczno łącznica N4, N5, N6, DL-25, DP-25a, DL-32a
 • Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2: od km 155+660 do km 155+700, węzeł Widawa W2, dojazdy do WD-37
 • Warstwa odsączająca: od km 138+700 do km 138+800, MOP Wisznia Mała Zachód
 • Warstwa wiążąca: od km 139+739 do km 140+090L, JZRL
 • Warstwa ścieralna SMA: od km 147+400 do 148+420L, DK5, węzeł Trzebnica T7, JZRP
 • Bariery drogowe: od km 137+498 do km 137+966, od km 138+142 do km 138+682, od km 143+021 do km 143+085