Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-06

Stan robót mostowych i drogowych na dzień 30.06.2017

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 16 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696,
 • WD-29 km 138+785 – umacnianie stożków nasypowych, montaż korytek ściekowych przy gzymsach murów oporowych,
 • WS-30 km 139+711 – przygotowywanie powierzchni ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • WS-31 km 140+272 – kontynuacja montażu zbrojenia ustrojów nośnych,
 • WS-32 km 141+199 – realizacja bloków odciążających za podporą P-2, zamontowano belki typu T, przystąpiono do zbrojenia ustroju nośnego,
 • WS-33 km 142+369 –kontynuacja realizacji bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporą P-1 i P-2, roboty przygotowawcze do montażu dylatacji w osi podpór P-1 i P-2,
 • WS-34 km 143+765,
 • WD-35 km 145+188 – wykonano warstwę ścieralną, przeciwspadki oraz zamontowano balustrady, roboty przy umacnianiu stożków nasypowych,
 • MS-36 km 146+917 – zbrojenie i deskowanie skrzydeł oraz ścianek zaplecznych na podporze P-1 i P-6 nitki lewej i prawej, zabetonowano ścianki zapleczne oraz skrzydła na nitce prawej na podporach P-1 i P-6, przygotowywanie powierzchni płyt ustrojów nośnych na szerokości kap chodnikowych pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • WD-37 km 148+605 – zasypki płyt przejściowych,
 • WD-38 km150+575 – wykonano asfalt lany, warstwę ścieralną praz przeciwspadki na obiekcie,
 • WS-39 km 151+871 – kontynuacja realizacji bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporą P-1, przygotowywanie wnęk pod montaż dylatacji modułowych na podporze P-1,
 • WS-40 km 155+084 – kontynuacja realizacji bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporą P-2, kontynuacja realizacji kap chodnikowych (montaż krawężników, desek gzymsowych, zbrojenia),
 • MS-41 km 155+668 – przygotowywanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych dla wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej na nitce lewej, kontynuacja układania izolacji z papy termozgrzewalnej na szerokości kap na nitce lewej, sukcesywny montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych na nitce lewej i prawej, kontynuacja zasypek za podporą P-1, kontynuacja betonowanie kap chodnikowych na nitce lewej, zabetonowano płyty przejściowe za podporą P-1, zbrojenie płyty przejściowej za podporą P-14 nitka prawa,
 • WD-43 km 0+472,25 – montaż zbrojenia oraz desek gzymsowych na kapach chodnikowych na długości ścian oporowych wraz z sukcesywnym betonowaniem kap,
 • WD-44 km 0+234,36 - kontynuacja zbrojenia gzymsów na ścianach oporowych z gruntu zbrojonego, montaż krawężników i desek gzymsowych wzdłuż ścian oporowych na dojeździe do obiektu,  wykonano asfalt lany na obiekcie,
 • WD-45A km 0 +626,90 – zakończono demontaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporami skrajnymi, zakończono przygotowywanie powierzchni betonu oraz wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych,
 • WD-45 km 0+282,40 – zabetonowano końcówki kap chodnikowych w rejonie dylatacji modułowych, zasypka płyt przejściowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu: od km 142+400 do km 142+680, od km 146+600 do km 146+900, od km 150+800 do km 150+870, DP28 abc, DP29, DP29a, DP1365D
 • Wykonanie wykopu: DL-31
 • Warstwa odsączająca: MOP Wisznia Mała Zachód
 • Warstwa stabilizacji cementem C1,5/2: od km 150+495 do km 150+560, węzeł Widawa łącznica W2
 • Podbudowa bitumiczna:
 • Warstwa wiążąca: węzeł Kryniczno DK5, rondo N1,rondo N2, N2, N4, N5, N6
 • Warstwa ścieralna: węzeł Kryniczno DK5, rondo N1,rondo N2, DP 1365D