Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-05

Stan robót mostowych na dzień 26.05.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 17 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej.

 • WS-28 km 137+696 - wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na ustrojach nośnych,
 • WD-29 km 138+785 – wykonano próbne obciążenie statyczne i dynamiczne obiektu,
 • WS-30 km 139+711,
 • WS-31 km 140+272 – zakończono zbrojenie i deskowanie oraz zabetonowano korpus i skrzydło podpory P-4 na łącznicy nitki prawej, kontynuacja montażu zbrojenia i deskowania pierwszego etapu poprzecznic na podporach pośrednich,
 • WS-32 km 141+199 – zakończono zbrojenie i deskowanie oraz zabetonowano korpus i skrzydło podpory P-1 na nitce prawej, roboty izolacyjne na podporze nr 2 nitki prawej,
 • WS-33 km 142+369 – roboty związane z budową warstwy transmisyjnej za podporą P-2, zakończono zbrojenie i deskowanie oraz zabetonowano drugi etap fundamentów pod wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporą P-1,
 • WS-34 km 143+765 – przygotowywanie powierzchni betonu płyt ustrojów nośnych pod wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, realizacja drenażu za płytami przejściowymi,
 • WD-35 km 145+188 – montaż schodów skarpowych, umacnianie skarp w rejonie skrzydeł z gruntu zbrojonego,
 • MS-36 km 146+917 – roboty związane z przygotowywaniem zbrojenia i deskowania drugiego etapu ciosów podłożyskowych wraz z sukcesywnym ich betonowaniem, sprężanie trajektorialne ustroju nośnego nitki lewej, roboty rozbiórkowe stanowiska do nasuwania, podpór tymczasowych, bloków hamownych,
 • WD-37 km 148+605 – wykonywanie izolacji ścianek zaplecznych i płyt przejściowych,
 • WD-38 km150+575 – montaż krawężników, kotew talerzowych, desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, wykonano izolację końcówek kap chodnikowych i ścianek zaplecznych, montaż drenażu za płytami przejściowymi, zbrojenie i deskowanie belek gzymsowych na ścianach oporowych z gruntu zbrojonego, zabetonowano kapy chodnikowe,
 • WS-39 km 151+871 – kontynuacja wzmacniania podłoża za podporą P-1 pod wykonanie bloków odciążających oraz skrzydeł z gruntu zbrojonego, izolacja ścianek zaplecznych i płyt przejściowych,
 • WS-40 km 155+084 – kontynuacja realizacji bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporą P-2, przygotowywanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych dla wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem izolacji, wykonywanie drenażu za podporą P-1 oraz zbrojenia i deskowania płyt przejściowych za P-1, zabetonowano płyty przejściowe za podporą P-1,
 • MS-41 km 155+668 – przygotowywanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych dla wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej, kontynuacja układania izolacji z papy termozgrzewalnej na szerokości kap wraz sukcesywnym montażem krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych na nitce prawej,
 • WD-43 km 0+472,25 – montaż zbrojenia kap chodnikowych na długości ścian oporowych, przygotowywanie powierzchni ustrojów nośnych pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonano drenaż za płytami przejściowymi za podporą P-1,
 • WD-44 km 0+234,36 - kontynuacja zbrojenia gzymsów na ścianach oporowych z gruntu zbrojonego, montaż drenażu za płytami przejściowymi, przygotowywanie płyty ustoju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • WD-45A km 0 +626,90 – przystąpiono do sprężania ustoju nośnego,
 • WD-45 km 0+282,40 – wykonano beton podkładowy pod płyty przejściowe za podporą P-1 i P-4,zabetonowano kapy chodnikowe na ustroju nośnym, zabetonowano płytę przejściową za podporą P-1, wykonano drenaż za przyczółkami,

ROBOTY DROGOWE

 • Usunięcie warstwy humusu: DW340, DP-26
 • Wykonanie nasypu: od km 142+580 do km 142+670, od km 143+700 do km 143+900, od km 146+900, od WS40 do WS-41, od WS31 do WS-32, WD-38, węzeł Widawa W3, węzeł Trzebnica T3, T4, DW340, MOP Wisznia Mała Zachód
 • Wykonanie wykopu: DW340, DK5
 • Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2: od km 137+680 do km 137+775, od km  140+850 do km 141+140P, od km 145+080 do km 145+200, od km 155+560 do km 155+640P, węzeł Trzebnica JZRP
 • Warstwa odsączająca: od km 150+450 do km 150+700, węzeł Widawa W3, MOP Wisznia Mała Zachód
 • Warstwa wiążąca: od km 143+890 do km 144+380LP
 • Warstwa ścieralna AC 11S: DL-38
 • Warstwa ścieralna SMA: od km 147+300 do km 150+080P