Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-04

Stan robót mostowych i drogowych na dzień 28.04.2017 r.

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 18 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej oraz na 1 z 26 przepustów betonowych.

 • WS-28 km 137+696 – montaż deskowania pod wykonanie gzymsów na ścianach oporowych,
 • WD-29 km 138+785 – zbrojenie i deskowanie gzymsów na ścianach oporowych,
 • WS-30 km 139+711 - zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporą P-1 i P-4,
 • WS-31 km 140+272 – zbrojenie i deskowanie podpór P-1 i P-2, P-3 i P-4 na nitce prawej, umacnianie stożków na nitce lewej, zabetonowano słupy na podporze P-2 nitka prawa trasa główna i łącznica,
 • WS-32 km 141+199 – zbrojenie i deskowanie podpór P-1 i P-2 na nitce prawej, umacnianie stożków na nitce lewej,
 • WS-33 km 142+369 – roboty związane z budową warstw transmisyjnych za podporą P-1 i P-2 oraz zbrojenie i deskowanie drugiego etapu fundamentów pod wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego,
 • WS-34 km 143+765 – wykonano izolację z papy termozgrzewalnej ścianek zaplecznych oraz izolację cienką płyt przejściowych, śrutowanie płyt ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • WD-35 km 145+188 – wykonano drenaż podłużny płyty pomostowej wraz z zamontowaniem wpustów i sączków,
 • MS-36 km 146+917 –zbrojenie i deskowanie fundamentu ściany oporowej przy podporze P-6 nitka lewa, roboty związane z przygotowywaniem zbrojenia i deskowania drugiego etapu ciosów podłożyskowych,
 • WD-37 km 148+605 – roboty ziemne za przyczółkami, zbrojenie kap chodnikowych w rejonie dylatacji modułowych, wykonano beton podkładowy pod płytę przejściową za podporą P-1,
 • WD-38 km150+575 – zabetonowano płyty przejściowe, montaż krawężników, kotew talerzowych, desek gzymsowych oraz zbrojenie na kapach chodnikowych,
 • WS-39 km 151+871 – zakończono zbrojenie i deskowanie oraz zabetonowano dylatacje modułowe na podporze nr 2, przystąpiono do wzmacniania podłoża za podporą P-1 pod wykonanie bloków odciążających oraz skrzydeł z gruntu zbrojonego,
 • WS-40 km 155+084 – zakończono wymianę gruntu za podporą P-2, rozpoczęto realizację bloków odciążających oraz ścian oporowych z gruntu zbrojonego, zabetonowano pierwszy etap ścianek zaplecznych na podporze P-1, przygotowywanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych dla wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • MS-41 km 155+668 – roboty ziemne za podporą P-1 i P-14, roboty związane z wymianą łożysk na docelowe na podporach P-1 i P-7 nitki lewej, przygotowywanie płyty ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych dla wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej, deskowanie ścianek zaplecznych na podporze P-1, rozpoczęto układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych na nitce prawej,
 • WD-43 km 0+472,25 – kontynuacja profilowania terenu pod wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na długości ścian oporowych wraz z sukcesywnym układaniem betonu podkładowego, przystąpiono do zbrojenia gzymsów na ścianach oporowych, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych oraz izolację cienką płyt przejściowych,
 • WD-44 km 0+234,36 - kontynuacja profilowania terenu pod wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na długości ścian oporowych wraz z sukcesywnym układaniem betonu podkładowego, przystąpiono do zbrojenia gzymsów na ścianach oporowych,
 • WD-45A km 0 +626,90 - kontynuacja zbrojenia ustroju nośnego wraz z sukcesywnym montażem rur osłonowych kabli sprężających,
 • WD-45 km 0+282,40 – roboty ziemne związane z budową skrzydeł z gruntu zbrojonego i bloków odciążających za podporą P-1 i P-4,
 • Prowadzone są prace na 1 z 26 prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, przeznaczonych na cieki wodne oraz dla migracji małych i średnich zwierząt.

- izolacje i zasypki: 42 T – zakończono wykonywania izolacji z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej.

ROBOTY DROGOWE

 • Usunięcie warstwy humusu: łącznica W2, DP 1365D
 • Wykonanie nasypu: od km 139+880 do km 140+200, od km 150+450 do km 150+650, od WS40 do WS-41, od WS31 do WS-32, DP22b, DL-36,
 • Wykonanie wykopu: od km 141+400 do 142+400, od km 144+400 do km 144+580, od km 145+100 do km 145+250, od km 151+400 do km 151+600,
 • Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2: od km 140+380 do km 140+850P, W2, JZRP od km 0+600 do 0+961, DL28a,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego: DP-28, DP-29, DP-29a, DL-38, DP-27a
 • Podbudowa bitumiczna: DK5, rondo N2
 • Warstwa wiążąca: od km 151+950 do km 152+540L, od km 152+140 do km 152+540L
 • Wykonanie przepustu: 40a, 40b, N4,