Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

2017-03

Stan robót mostowych i drogowych na dzień 31.03.2017r.

ROBOTY MOSTOWE

Roboty wykonuje się obecnie na 15 mostach i wiaduktach zaprojektowanych w ciągu drogi S-5 i poprzecznych do niej oraz na 1 z 26 przepustów betonowych.

 • WS-28 km 137+696,
 • WD-29 km 138+785 – wykonano drenaż podłużny oraz osadzono wpusty i sączki, montaż zbrojenia deskowania oraz desek gzymsowych żelbetowych zwieńczeń skrzydeł,
 • WS-30 km 139+711 - zbrojenie fragmentów kap chodnikowych przy dylatacjach modułowych na nitce lewej i prawej,
 • WS-31 km 140+272 – zakończono próbne obciążenia statyczne pali, kontynuacja zbrojenia oczepów palowych, zabetonowano oczepy palowe na podporze P-2 trasa główna oraz P-3 trasa główna oraz łącznica prawa.
 • WS-32 km 141+199 – zakończono roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu pod budowę prawej nitki, zakończono wykopy pod posadowienie podpór, wykonano beton podkładowy pod fundamenty,
 • WS-33 km 142+369 – zbrojenie i deskowanie fundamentów pod ściany oporowe za podporą P-1 i P-2,
 • WS-34 km 143+765 ,
 • WD-35 km 145+188 – montaż zbrojenia deskowania oraz desek gzymsowych żelbetowych zwieńczeń skrzydeł, przygotowywanie płytę ustroju nośnego do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • MS-36 km 146+917 – zakończono zbrojenie i deskowanie oraz zabetonowano ustrój nośny segment 9 nitki prawej i lewej – etap II, sprężono segment 9 nitki prawej,
 • WD-37 km 148+605 – roboty ziemne za przyczółkami,
 • WD-38 km150+575 – przygotowywanie powierzchni betonu ustroju nośnego pod wykonanie izolacji pod kapami chodnikowymi, roboty związane z budową bloków odciążających i ścian oporowych z gruntu zbrojonego za podporami skrajnymi, wykonano izolację z papy termozgrzewalnej pod chodnikami,
 • WS-39 km 151+871 – montaż dylatacji modułowych na podporze nr 2,
 • WS-40 km 155+084 – zakończono demontaż rusztowań i deskowań ustrojów nośnych, pogrążanie ścianki szczelnej za podporą P-2 dla wykonania robót ziemnych,
 • MS-41 km 155+668 – roboty ziemne oraz odwodnieniowe (montaż drenażu) za podporą P-1 i P-14, trwa zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych etap 2 na podporach od P-1 do P-7, roboty związane z wymianą łożysk na podporach P-1 i P-7 nitki prawej, zakończono sprężanie trajektorialne ustroju nośnego nitki prawa,
 • WD-43 km 0+472,25 – zabetonowano płyty przejściowe za podporą P-1 i P-5, zakończono zbrojenie i deskowanie oraz zabetonowano wnęki przy dylatacjach modułowych na podporze P-1,
 • WD-44 km 0+234,36,
 • WD-45A km 0 +626,90 - montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, rozpoczęto zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-45 km 0+282,40 – roboty ziemne związane z budową skrzydeł z gruntu zbrojonego i bloków odciążających za podporą P-1 i P-4,
 • Prowadzone są prace na 1 z 26 prefabrykowanych przepustów skrzynkowych, przeznaczonych na cieki wodne oraz dla migracji małych i średnich zwierząt.

- izolacje i zasypki: 65 TE – zakończono wykonanie izolacji grubych i cienkich na powierzchniach bocznych i płycie zespalającej przepustu oraz przystąpiono do zasypywania przepustu,

ROBOTY DROGOWE

 • Usunięcie warstwy humusu: od km 150+450 do 150+650, JZRP, DL-38, DL-38a, DL-36
 • Wykonanie nasypu: od km 139+900 do km 140+070P, od km 142+550 do km 142+650, WS-40 do MS-41, MOP Wisznia Mała Zachód, DW 340, WD-37, WD-38,
 • Wykonanie wykopu: od WS-30P do WS31P, od km 148+500 do km 148+700, od km 150+450 do km 150+650, JZRP, DK5 od 0+170 do 0+850
 • Stabilizacja cementem C1,5/2: MOP Wisznia Mała, DP-29, DW340
 • Warstwa odsączająca: od km 143+840 do km 144+200
 • Podbudowa z kruszywa łamanego: od km 139+500 do km 139+650, od km 143+840 do km 144+400, MOP Wisznia Mała Wschód, Węzeł Trzebnica T3, DP-29, DP-29a
 • Podbudowa z betonu asfaltowego: od km 139+790 do km 139+930P. JZRP, łącznica T7
 • Montaż przepustu nr 28, 65TE, DP-26 w km 0+015, 0+037, DP-26a w km 0+066