Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 02-2018

Zadanie 3

Wykonawca uzyskał decyzje ws. pozwolenia na użytkowanie dla:

- wiaduktu WS-32 nad drogą powiatową nr 1343D, w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 141+177,28,

- wiaduktu WS-31 nad drogą wojewódzką nr 340, w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 140+272,23,

- wiaduktu WS-30 nad łącznicą P1 i przejazdem gospodarczym, w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 139+711,61,

- wiaduktu WS-28 nad drogą gminną, w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 137+696,48,

- wiaduktu WS-33 nad drogą powiatową nr 1343D, w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 142+369,715,

- wiaduktu WS-34 nad drogą gminną i przejściem dla zwierząt w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 143+742,26,

- wiaduktu WD-35 nad drogą ekspresową S5 w km 145+188,38 w ciągu drogi powiatowej nr 1365D wraz z dojazdami do wiaduktu ok km 0+000,00 do km 0+361,82,

- mostu MS-36 nad rzeką Ławą, w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 146+917,32,

- wiaduktu WD-37 nad drogą ekspresową S5 w km 148+605,83 w ciągu drogi gminnej wraz z dojazdami do wiaduktu od km 0+000,00 do km 0+428,26,

- wiaduktu WS-39 nad drogą powiatową nr 1368D w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 151+871,45,

- wiaduktu WS-40 nad drogą powiatową nr 1370D w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 155+101,35,

- mostu MS-41 nad rzeką Widawą w ciągu drogi ekspresowej S5 w km 155+668,47,

- wiaduktu WD-43 w ciągu łącznicy W1 węzła Widawa nad rondem,

- wiaduktu WD-44 w ciągu łącznicy W3 węzła Widawa nad ul. Polanowicką,

- wiaduktu WD-45 w ciągu łącznicy W2 węzła Widawa nad ul. Sułowską,

- wiaduktu WS-45a w ciągu łącznicy W2 węzła Widawa nad łącznicą W1.

 

Zadanie 2

Wykonawca prowadzi prace przy usuwaniu wad i usterek.