Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 03-2018

Zadanie 3

  • Inżynier wydał w dniu 12.03.2018 Świadectwo Przejęcia części Robót w zakresie budynków MOP.
  • Przekazano MOP Wisznia Mała Wchód i Wisznia Mała Zachód dzierżawcom: BP oraz Orlen.
  • Trwają roboty wykończeniowe i porządkowe na terenach przyległych do Placu Budowy.

 

Zadanie 2

Trwają prece przy usuwaniu wad i usterek.