Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 03-2018

Zadanie 3

  • Przekazano MOP Wisznia Mała Wchód i Wisznia Mała Zachód dzierżawcom: BP oraz Orlen.
  • Trwają roboty wykończeniowe i porządkowe na terenach przyległych do Placu Budowy.