Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 01-2018

Zadanie 3

Usuwanie usterek stwierdzonych podczas inspekcji terenowych.

W dniu 19.01.2018 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia części Robót w zakresie trasy głównej oraz dwóch obiektów: WD-29 i WD-38.

 

Zadanie 2

W dniu 09.01.2018 Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia Robót kończące okres prowadzenia robót. Wykonawca prowadzi prace przy usuwaniu wad i usterek.