Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 04-2017

Zadanie 3

  • Trasa główna: Usunięcie dolnej warstwy humusu, wykonanie wykopu i nasypu,  skarpowanie nasypów i rowów,  osuszanie nasypu wapnem, osuszanie warstwy nasypu TERRAMIX N22,5, wykonanie stabilizacji kruszywa cementem C1,5/2, gr. 15cm, ulepszenie istniejącego podłoża gr. 20cm, ułożenie geosyntetyku, ułożenie humusu gr.15 cm, skropienie podbudowy z KŁSM, wykonanie warstwy podbudowy WMS 11cm, montaż słupa, betonowanie głowic, montaż korytek ściekowych i płyty, uszczelnianie rowu geomembraną, wykonanie zabrukowania wylotów przepust, spoinowanie zabrukowania wylotów przepustu EKO, montaż barier drogowych