Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 12-2017

Zadanie 1

Wykonawca Robót kontynuuje prace związane z usuwaniem usterek. Termin ich usunięcia zapisano w wydanym Świadectwie Przejęcia Robót. Ostatni termin usunięcia usterek jest określony na dzień 30 maja 2018 r.

Zadanie 2

Budowa drogi ekspresowej S5 zadanie nr 2 w tym budowa obiektów mostowych została ukończona w terminie kontraktowym. W dniu 22.12.2017r. odcinek drogi od km 123+700 do km 137+500  o łącznej długości 13,8 km został oddany do ruchu.

Zadanie 3

Zmiana organizacji ruchu w rejonie obiektu WS-34bis przejście dla zwierząt pod drogą DK-5 w celu zakończenia prac na S5. Ruch wrócił do pierwotnego stanu sprzed zamknięcia.

Prowadzone są odbiory końcowe budowy drogi S5 na zadaniu 3 na długości 19,2 km.

W dniu 22.12.2017 dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Do użytkowania zostały oddane jezdnie drogi eskpresowej S5.