Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 08-2017

Zadanie 2

W dniu 24.08.2017 Kierownik Budowy po przeprowadzonej pozytywnie kontroli przez WIMB W-w udostępnił do ruchu obiekt WD17, WD21 wraz z dojazdami.

Zadanie 3

Zlikwidowano wyjazdu z budowy obiektu WD45a na połączeniu AOW z ul. Żmigrodzką w dniu 17.08.2017.