Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 06-2017

Zadanie 2

W  dniach  od 10.06.2017 do 16.06.2017 (23 tydzień) realizowane będą roboty: montaż dachu na magazynie soli  na OUD, układanie warstw podbudowy, wiążącej  z AC WMS 16 P/W w km 123+700 do 124+300.

Zadanie 3

Wykonawca planuje wykonywanie odwodnienia korpusu drogowego trasy głównej, wykonywanie robót ziemnych (nasypów i wykopów) w zakresie trasy głównej i dróg bocznych, wykonywanie GWN, warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy bitumicznej AC WMS, warstwy wiążącej AC WMS, warstwy ścieralnej SMA, nawierzchni bitumicznej dróg poprzecznych, wypełnienia poboczy i pasa rozdziału, humusowanie skarp, roboty brukarskie na MOP oraz węzłach.