Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność 02-2017

Zadanie 2 

17 - 24.10.2017 - Wykonawca wykonywał następujące prace na obiektach:

  • WD-17 - zabetonowano II etap ścianki zaplecznej w osi podpory P5
  • WD-20 – zabetonowano kapy chodnikowe na długości skrzydełek P1 i P5
  • WD-24 – zabetonowano kapy chodnikowe na długości skrzydełek P1 i P5 i w strefach przy dylatacyjnych
  • 04 - 10.02.2017 - Wykonawca prowadził roboty w zakresie kopania rowów przydrożnych, profilowanie terenów płaskich, ustawianie barier linowych w pasie dzielącym. 

Zadanie 3

  • Wprowadzono ograniczenie skrajni drogowej na łącznicy dojazdowej do Ronda Obrońców Grodna z AOW (16.02.2017)
  • Zmiana organizacji ruchu na węźle Trzebnica - droga DP1343 poprowadzona objazdem ze względu na rozbiórkę istniejącego obiektu w miejscu WS-31 (15.02.2017)