Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność 01-2017

Zadanie 2

W dniu 23.01.2017 Wykonawca prowadził roboty związane z wykopem rowów przydrożnych w km 125 oraz profilowanie terenów płaskich w km 125.

W dniach  20 - 21.01.2017  Wykonawca zakończył montaż belek prefabrykowanych typu T na obiekcie WS-22.

Zadanie 3

Ze względu na okres zimowy w robotach mostowych zakres prac został okrojony do robót zbrojarskich i rozbiórkowych.