Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 11-2016

Zadanie 2

W tygodniu 47. planowane są następujące zakresy robót:

- odc. próbny warstwy ścieralnej z SMA 11 o grubości 4 cm w km 129+900 - 130+200

- humusowanie skarp nasypów i wykopów na węźle Prusice

- układanie warstwy wiążącej  z AC WMS 16W o grubości 8 cm na łącznicach na węźle Prusice

- roboty brukarskie na obiektach WD-20, WD-21.

Zadanie 3
Na Trasie Głównej przeprowadzono następujące roboty:

  • Rozbiórka najazdu,
  • wykonanie pobocza,
  • wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm,
  • wykonanie podbudowy gr. 20 cm,
  • wykonanie warstwy odsączającej 0/31,5 gr.15 cm,
  • wykonanie stabilizacji.