Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 08-2016

Zadanie 2

Od 13.08.2016 do 19.08.2016 (tydzień 33) wykonywano: układanie warstwy wiążącej z betonu  AC WMS 16W w km 137+000 - 137+500 str. L+P, humusowanie skarp nasypów i wykopów wraz z obsianiem mieszanką traw w km 136+600 - 137+000 str. L+P.

Od 20.08.2016 do 26.08.2016 (tydzień 34) wykonywane: układanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm w km 131+300 - 132+000 str.L+P, zbrojenie ław fundamentowych pod budynek warsztatowy na OUD (obwód utrzymania drogi).

Zadanie 3

  • Odbyły się badania makroskopowe zgodności gruntów oraz nośności i zagęszczenia podłoża za podporami na obiektach WS-39, WS-40, WS-34, WD-37, WD-45A. Badania potwierdziły zgodność gruntów oraz nośność podłoża.
  • Wykonawca prowadził roboty w pełnym zakresie; –roboty ziemne, podbudowy, warstwy bitumicznej.