Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 06-2016

W czerwcu 2016 r.:

 • 30.06.2016 na zadaniu 2 wykonywanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm w ciągu trasy zasadniczej  w km 133+800 – 135+000 oraz 127+600 – 128+100

 • 24.06.2016 na zadaniu 2 realizowane są roboty:

  - układanie warstwy podbudowy bitumicznej (odc. próbny) w km 128+270  -  128+570

  - układanie warstwy mrozoochronnej od km 134+000 do km 134+500

  - budowa nasypu o wys. 5.0 m od  km 132+200 do km 132+700

 • 17.06.2016: na zadaniu 2 Budowa nasypu o wys.  5 m w ciągu trasy zasadniczej S5 w km 132+200 do km 132+700.
 • 10.06.2016: na zadaniach 1,2,3 planowany postęp robót jest zgodny z zatwierdzonym PROGRAMEM.
 • Na zadaniu 3 rozpoczęło się  przygotowanie do tymczasowego  zamknięcia drogi wojewódzkiej DW340 i drogi powiatowej 1343D na węźle Trzebnica na czas wyburzania obiektów WS31 i WS32, a także przygotowanie.
 • Od dnia 01.07.2016 przewidywane utrudnienia na ul. Sułowskiej we Wrocławiu polegające na zwężeniu pasów ruchu w obu kierunkach na czas budowy obiektu WD-45.