Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 11-2015

 • 27.11.2015 - W transporcie materiałów masowych na roboty ziemne, dużym utrudnieniem dla wykonawcy robót są przejazdy kolejowe przez tory kolejowe linii kolejowej relacji Poznań – Wrocław oraz przez tor kolejowy dojazdowy do Instytutu Badawczego Kolejnictwa w Węglewie. Przejazdy te uruchomione są dla potrzeb budowy S-5 i sąsiadują z budowanymi wiaduktami WS-10 w km 117+748 oraz wiaduktu WS-12 w km 119+599. Przejazdy te są w ciągu drogi technologicznej równoległej do ciągu głównego S-5 otwierane periodycznie, krótkotrwale w określonym czasie wyznaczonym przez Kolej.
 • 20.11.2015 - Na budowie odnotowuje się zwierzęta kopytne wychodzące z lasów na okoliczne pola w poszukiwaniu pokarmu, przekraczając przy tym teren budowy, o czym świadczą liczne tropy, głównie saren europejskich Capreolus capreolus. [PS. Na zdjęciach przedstawiono sarny w okolicach węzła Prusice (km ok. 132+200)]. W związku z powyższym kierowcy musza zwracać szczególną uwagę na możliwość kolizji z przebiegającymi zwierzętami, w ograniczenie prędkości poruszania się po budowie w miejscach sąsiadujących z terenami zalesionymi (zdjęcie w zakładce ZDJĘCIA >> ZADANIE 2 >>ZDJĘCIA Z TERENU LISTOPAD 2015)
 • 20.11.2015 - Wykonano jezdnię z w-wą ścieralną włącznie na całej długości ciągu drogi dojazdowej DP-03, która na czas budowy lewej jezdni S-5, wejdzie w skład ciągu drogi objazdowej dla ruchu publicznego. Objazd ten będzie łączył się z dotychczasową DK-5 w km 310+450 i stanowił utrudnienie dla ruchu. Ostatecznie przełożenie ruchu sfinalizowano w dniu 18.11.2015 r.
 • 13.11.2015 - Przepusty usytuowane  od początku odcinka Zadania 1 do obiektu WS-3, to jest na odcinku długości ok. 3 km, gdzie budowana droga ekspresowa przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 5 w jej bezpośredniej bliskości, zostały wykonane w całości na szerokości jezdni prawej, dla umożliwienia wykonania tej jezdni (jest to 6 przepustów o symbolach: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T i 6T). Przepusty te zostaną dokończone po przełożeniu ruchu drogowego na nowo wybudowaną jezdnię prawą drogi ekspresowej.
 • 06.11.2015 - W m-cu listopadzie 2015 r. planowane jest przełożenie ruchu na nową, prawą jezdnię drogi ekspresowej, co pozwoli na wykonywanie robót związanych z budową lewej jezdni S-5, która przechodzi na w/w odcinku w śladzie dotychczasowej drogi krajowej Nr 5. 
 • Na 3 obiektach: WD-2, MS-6 i WD-12, gdzie występują nadal kolizje projektowanych obiektów  z elementami infrastruktury kolejowej i roboty wykonywane są w ograniczonym zakresie, zakończono prace projektowe związane z usunięciem kolizji, trwają procedury związane z zatwierdzeniem tych projektów do realizacji.
 • Zgodnie z decyzją RDOŚ zezwalającą na niszczenie siedlisk żab z grupy wodnych oraz żaby trawnej w związku z realizacją inwestycji, zlikwidowano oczko wodne kolidujące z trasą zasadniczą w km ok. 133+700. Płazy przeniesiono na siedlisko zastępcze. Działania były wykonywane pod nadzorem herpetologa.

 • Zostały zakończone prace archeologiczne na całym odcinku zadania 1. Ustały tym samym przeszkody w wykonywaniu wszelkich robót budowlanych
 • Na budowie wiaduktu WD-11 oddano do ruchu odcinek objazdowej drogi wojewódzkiej nr 339 dla umożliwienia wykonania pozostałych podpór wiaduktu (podpor nr 3 i 4).
 • W dalszym ciągu trwają dodatkowe prace archeologiczne w nowych miejscach wykrytych i zdefiniowanych podczas prac archeologicznych podstawowych, które wcześniej przewidywano zakończyć do końca lipca 2015. Jednakże dalej natrafiono na nowe ślady budzące zainteresowanie służb konserwatorskich, co pociąga za sobą dalsze prace archeologiczne.  
 • Ulewne deszcze i nawałnica jaka przeszła w rejonie budowy w niedziele nie wyrządziły istotnych szkód na całym Kontrakcie ponieważ Wykonawcy wcześniej przygotowali niezbędne zabezpieczenia.
 • Na zadaniu 2 dostawiono dodatkowo 1200 m płotków herpetologicznych, mających zabezpieczyć płazy i gady przed wnikaniem na teren Budowy w okresie jesiennych migracji.