Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 12-2015

Zadanie 1

  • Wykonywano roboty na dwóch przepustach – siłami podwykonawców: na przepuście 21TE wykonywano zbrojenie płyty zespalającej i płyt przejściowych, na przepuście 22T - izolowano płytę zespalającą.
  • Z robót branżowych – wykonywano kanalizację deszczową na odcinku KD11 (w km 114+600).
  • Usunięto wszystkie kolizje utrudniające wykonanie podpór mostów i wiaduktów na Zadaniu 1.
  • Na wiadukcie WD-2, po częściowym usunięciu kolizji z urządzeniami infrastruktury kolejowej, rozpoczęto prace na podporze nr4, usytuowanej blisko torów  kolejowych. Wykonano fundament tej podpory.
  • Na obiekcie WS-12, gdzie prawie w całości wykonano przyczółek P4 i obie podpory pośrednie  P3 i P2 (słupy wraz z oczepami) nadal nie rozpoczęto prac na przyczółku P1  – z uwagi nie usuniętą kolizję z urządzeniami infrastruktury kolejowej.

Zadanie 2

  • W związku ze zgłoszoną przez wykonawcę świąteczną przerwą 23.12.2015 – 02.01.2016 w prowadzeniu robót dokonano przeglądu stanu wyjazdu z budowy na DK5 oraz wszystkich baypassów przy obiektach WD17, WD20, WD21, WD22, DP 1350D - WD16 oraz ustawiono zapory uniemożliwiające wjazd na budowę poprzez drogi serwisowe lub technologiczne przez osoby nieupoważnione.

Zadanie 3

Ze względu na okres zimowy i trudne warunki atmosferyczne Wykonawca ograniczył prace do minimum.