Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 01-2016

Na niektórych odcinkach prowadzono w niewielkim zakresie drobne roboty branżowe i roboty porządkowe, dla ułatwienia wznowienia robót po planowej przerwie.