Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 05-2016

W maju 2016 r.:

  • 16.05.2016 roku; Inżynier zaakceptował aktualizację PROGRAMU dla Zadania 3
  • 20.05.2016 roku; Inżynier zaakceptował aktualizację PROGRAMU dla Zadania 2
  • Na ww.  zadaniach prowadzone są prace zgodnie z uaktulanionym i zatwierdzonym Programem, na Zadaniu 1 trwa nadal nasuwanie mostu nad Baryczą MS-6, według pierwotnego Programu Wykonawcy.
  • 24.05.2016 roku Inżynier zaakceptował zaktualizowaną wersję rev. 04 PROGRAMU Wykonawcy. Odtąd Nadzór monitoruje postęp prac i Robót w oparciu o zatwierdzone Programy na wszystkich zadaniach