Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 09-2019

Zadanie 3

W dniu 16.09.2019 została podpisana umowa na wykonawstwo zastępcze pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w zakresie usunięcia wad, usterek i wykonanie zaległych robót wykazanych na Listach Wad i Usterek, stanowiących załączniki do wydanych Świadectw Przejęcia i usterek gwarancyjnych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji.