Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 10-2018

Zadanie 3

W okresie października 2018 roku spadła intensywność usuwania wad/usterek wynikających z Listy Wad i Usterek załączonych do wydanego Świadectwa Przejęcia Robót z dnia 14.06.2018. Konsultant w związku ze zgłaszanymi przez Wykonawcę wnioskami dotyczącymi przedłużenia terminów usunięcia niektórych wad/usterek dokonuje ich analizy i rekomendacji do Zamawiającego. W związku nieusunięciem usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia z 14.06.2018 Inżynier wystawił rekomendację naliczenia kar za ich nieusunięcie do Zamawiającego.