Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 11-2018

Zadanie 3

Mając na uwadze fakt, iż Wykonawca zaprzestał usuwania usterek z Listy wad i usterek do wydanych Świadectw Przejęcia, Zamawiający, Inżynier i Wykonawca rozpoczęli cotygodniowe spotkania koordynacyje, na których ustalono m.in. harmonogram terminów realizacji robót inwentaryzacyjnych. Prace komisji inwentaryzacyjnych poszczególnych branż mają na celu określenie zakresu prac pozostających do wykonania przez wykonawstwo zastępcze.

 

Zadanie 2

Trwają prace przy usuwaniu wad i usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia Robót.