Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 03-2019

Zadanie 2

W dniu 22.03.2019 r. Inżynier wystawił Świadectwo Wykonania. 

Zadanie 3

Inżynier przystąpił do opracowania kosztorysu i Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie usterek nieusuniętych przez Wykonawcę i robót zaległych. Na tej podstawie Zamawiający ogłosi przetarg na wykonawstwo zastępcze.