Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 02-2019

Zadanie 3

W związku z zaprzesteniem usuwania usterek przez Wykonawcę przez cały okres miesiąca lutego trwały prace studyjne w zakresie opracowania przedmiaru robót do oszacowania wartości zamówienia oraz opracowywanie przedmiaru robót i OPZ. Rozpoczęto pracę nad kosztorysem inwestorskim na zakres objęty wykonaniem zastępczym.