Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 01-2019

Zadanie 3

Na podstawie zgłoszeń Wykonawcy nadzór Konsultanta dokonuje wizji w terenie i oceny usterek usuniętych w poprzednich miesiącach, ale nie zgłoszonych wcześniej do odbioru oraz sporządza przy udziale Wykonawcy protokoły z wizji i odbioru usterek. 

Trwają prace komisji inwentaryzacyjnych poszczególnych branż mające na celu określenie zakresu prac pozostających do wykonania przez wykonawstwo zastępcze.