Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualności 09-2018

Zadanie 1

W dniu 28.09.2018 r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wykonania.

Zadanie 3

W okresie września 2018 roku Wykonawca kontynuuje usuwanie wad/usterek wynikających z Listy Wad i Usterek załączonych do wydanego Świadectwa Przejęcia Robót z dnia 14.06.2018. Na podstawie zgłoszeń Wykonawcy nadzór Konsultanta dokonuje wizji w terenie i oceny ich usunięcia oraz sporządza przy udziale Wykonawcy protokoły z wizji i odbioru usterek.

Zadanie 2

Trwają prace przy usuwaniu wad i usterek.