Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Kontakt

 

 

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

tel. 071 33 47 300

Zespół Kierownika Projektu Drogi Ekspresowej S5 Korzeńsko – Wrocław

ul. Szczecińska 17-21,  54-517 Wrocław

Kierownik Projektu: Monika Sińska-Turek (zadanie 1), Lidia Stępień (zadanie 2 i 3)

 

ZADANIE NR 1

Projektant

Konsorcjum:

Lider: BUDIMEX S.A. 

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Partner: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Dyr. Kontraktu: Marcin Polak

Kierownik Budowy: Łukasz Zajdler

 

Inżynier Kontraktu

Konsorcjum:

Lider: ECMG GmbH Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń

Partner: SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Inżynier Kontraktu: Zbigniew Chałupniak

Inżynier Rezydent: Leon Paćko

e-mail: s5z1@ecmg.at

leon.packo@ecmg.pl

telefon: 691 768 011

 

Wykonawca

Konsorcjum:

Lider: BUDIMEX S.A.     

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Partner: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Dyr. Kontraktu: Marcin Polak

Kierownik Budowy: Łukasz Zajdler

e-mail: lukasz.zajdler@budimex.pl

aneta.sroka@budimex.pl

telefon: 601 210 492

 

ZADANIE NR 2

Projektant

DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie,

Avda. Del Camino de Santiago 50,

28050 Madryt, Hiszpania działająca na terytorium RP 

przez DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce,

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa.

 

Inżynier Kontraktu

Konsorcjum:

Lider: ECMG GmbH Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń

Partner: SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Inżynier Kontraktu: Zbigniew Chałupniak

Inżynier Rezydent: Krzysztof Szewioła

e-mail: s5z2@ecmg.at

krzysztof.szewiola@ecmg.pl

tel. 698 353 759

 

Wykonawca

DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie,

Avda. Del Camino de Santiago 50,

28050 Madryt, Hiszpania działająca na terytorium RP

przez DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce,

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa.

Dyr. Kontraktu: Mariusz Sobka

Kierownik Budowy: Przemysław Adamczak

e-mail: msobka@dragados.com

mwojtas@dragados.com

padamczak@polaqua.pl

 tel. 22 44 91 625

   

ZADANIE NR 3 

Projektant

Konsorcjum:

Lider: Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)

VIA BONA GULIO VINCENZO, 65 kod pocztowy 00156

Dyr. Kontraktu: Marco Giros

Kierownik Budowy: Łukasz Kruk

tel. 71 73 82 600

 

Inżynier Kontraktu

Konsorcjum:

Lider: ECMG GmbH Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń

Partner: SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Inżynier Kontraktu: Zbigniew Chałupniak

Inżynier Rezydent: Andrzej Matusiak

e-mail: s5z3@ecmg.at

andrzej.matusiak@ecmg.pl

tel. 604 347 701

 

Wykonawca

Konsorcjum:

Lider: Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)

VIA BONA GULIO VINCENZO, 65 kod pocztowy 00156

Dyr. Kontraktu: Marco Giros

Kierownik Budowy: Łukasz Kruk

e-mail: biuro-S5@astaldi.com

l.kruk@astaldi.com

tel. 71 73 82 600

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  o danych kontaktowych:
Adres do korespondencji:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umowy na opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.